Struktur Organisasi

H Yasman Yanusar

Ketua

Syafrianto Rusli

Wakil Ketua

Yosrizal

Sekretaris

AKBP (Purn) Iftahuddin, SH, MH

Anggota

AKBP (Purn) H Syamsul Bahri

Anggota

Sigit Sugito, ST

Anggota

Drs. Hasbi Batubara

Anggota

Syafrizal

Anggota

Sekretariat

Rafhely Futsal - Jl. By Pass Km. 11 Padang

Kontak : 

Yasman Yanusar    

Phone : +62811660382

Email : [email protected]

Struktur Organisasi

H Yasman Yanusar

Ketua

Syafrianto Rusli

Wakil Ketua

Yosrizal

Sekretaris

AKBP (Purn) Iftahuddin, SH, MH

Anggota

AKBP (Purn) H Syamsul Bahri

Anggota

Sigit Sugito, ST

Anggota

Drs. Hasbi Batubara

Anggota

Syafrizal

Anggota

Sekretariat

Rafhely Futsal - Jl. By Pass Km. 11 Padang

Kontak : 

Yasman Yanusar    

Phone : +62811660382

Email : [email protected]