Struktur Organisasi

Edy Irianto, SH, MM

Ketua

Basyuni

Wakil Ketua

Nurjanah

Bendahara

Asari Ikhsan, SE

Sekretaris

Rebas

Wakil Sekretaris

Fuad Adhiatma

Anggota

Deni Saparudin

Anggota

Affri Afdalah

Anggota

Boy Prima

Anggota

Sekretariat

Jl. Jendral Sudirman Kawasan Stadion Maulana Yusuf Ciceri Serang - 

Kontak :

AKBP Edy Irianto, SH MM    

Phone : +628111211001

Email : [email protected]

Struktur Organisasi

Edy Irianto, SH, MM

Ketua

Basyuni

Wakil Ketua

Nurjanah

Bendahara

Asari Ikhsan, SE

Sekretaris

Rebas

Wakil Sekretaris

Fuad Adhiatma

Anggota

Deni Saparudin

Anggota

Affri Afdalah

Anggota

Boy Prima

Anggota

Sekretariat

Jl. Jendral Sudirman Kawasan Stadion Maulana Yusuf Ciceri Serang - 

Kontak :

AKBP Edy Irianto, SH MM    

Phone : +628111211001

Email : [email protected]